a
THCS Tam Bình
a
Những Cô câu học sinh chăm chỉ, giúp đỡ Cô Thủ Thư thu xếp, sắp xếp kho sách.

Những Cô câu học sinh chăm chỉ, giúp đỡ Cô Thủ Thư thu xếp, sắp xếp kho sách.

  • 15/02/2014
Sau những đọc sách, tình hình kho sách rất mất trật tự nhưng nhờ có những bạn học sinh mạng lưới và các bạn tình nguyện viên giúp đỡ. Hôm nay, thứ bảy ngày 15/02/2014 sau giờ học nghề các bạn tình nguyện viên lớp 8 vào thư viện phụ Cô thủ thư sắp xếp lại kho sách.